Ankieta dla osób kończących studia pomostowe

Proszę podać imię i nazwisko (dokładnie w takiej kolejności) oraz kod jednorazowy otrzymany z Państwa uczelni, a następnie kliknąć przycisk "Zatwierdź".


Jednocześnie informujemy, że ankieta jest anominowa i dane personalne są wykorzytane jedynie do weryfikacji uczestnika studiów na danej uczelni.

Formularz logowania

człowiek - najlepsza inwestycja

"Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych"
projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki